Kamervergadering ‘God in gebroken wereld in werk’

Een avond waarop

 • … we worden ingewijd in de voor ons onbekende wereld van de tbs-kliniek waar Thea werkt.
 • … Thea vanaf het begin het verschil benadrukt tussen een gewone psychiatrische instelling en een tbs-kliniek. De eerste richten zich in eerste instantie op behandeling van de patiënten, terwijl tbs-klinieken in eerste instantie bedoeld zijn ter bescherming van de samenleving.
 • … we leren dat de medewerkers daarom soms hun ‘hulpverlenersmentaliteit’ opzij moeten zetten.
 • … we horen dat er heel wat voorzorgsmaatregelen worden getroffen voordat een patiënt in een tbs-kliniek op verlof gaat.
 • … het begrip ‘verantwoordelijkheid’ in een ander licht komt te staan, en leren dat het een zeer belangrijke stap in de behandeling is dat patiënten deels of geheel verantwoordelijkheid nemen voor hun daad.
 • … we ook in theologisch opzicht niks te kort komen.
 • … Thea van harte instemt met de theoloog Brown-Taylor die zegt dat er over menselijk gedrag te weinig in termen van ‘zonde’ wordt gesproken: te vaak gaat het alleen maar over medische en juridische aspecten.

Comments

  Geef een reactie

  Your email address will not be published. Fields marked as * are mandatory