preekvergadering

Een avond waarop…

  • … we allemaal blij verrast waren door het idee kunst te gebruiken in een preekwerkstuk, als middel om nieuwe ‘vensters’ op een tekst te ontwikkelen, speciaal als de tekst zo bekend is dat je bang bent een afgezaagde preek te maken.
  • … we stilstaan bij de taak van Jozef als vader van Jezus: is het echt zo dat vaders bij de zwangerschap en geboorte van hun kind vaak een beetje buitenspel staan? De eindcriticus waagt het dit uit eigen ervaring te betwijfelen. Een mooie discussie over vaderschap volgt.
  • … we de taak van Jozef proberen te verbinden met onze taak. Heeft iedereen een eigen taak in het leven, en moet je die zelf ontdekken, of kunnen we van een universele taak spreken? Wanneer komen wij zoals Jozef in ongewilde situaties terecht waar we toch een oplossing voor moeten vinden, en hoe vinden we die oplossing dan? Hoe gaan we om met slapeloze nachten-momenten als die van Jozef? Waar mogen we dan loslaten en de zaken op hun beloop laten, en waar moeten we zelf aan de slag? Heeft niet iedereen eigenlijk de taak Jezus ‘een naam te geven’ en zo een plek te geven in het gewone leven?
  • … het ook gaat over wat preken eigenlijk is en wat het idealiter teweeg moet brengen: “ontmoeting van hart tot hart”.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Fields marked as * are mandatory