Preekvergadering

“Gemeente van onze Jezus Christus…” Best spannend om deze beginwoorden van een preek uit te spreken, zelfs als het groepje ‘kerkgangers’ alleen uit dispuutsgenoten en andere bekende gezichten bestaat. Vandaag was het de beurt aan Thea, die preekte over het verhaal waar het boek Handelingen mee opent; de hemelvaart van Jezus.

Maar een preekvergadering begint eigenlijk pas echt ná het houden van de preek. Dan mag iedereen zijn zegje doen over de voordracht en vragen stellen naar aanleiding van de inhoud. Een paar van die vragen vormen de aanleiding tot verdere discussie. Praktische vragen, zoals: Hoe maak je een goed einde aan een preek? Maar ook ingewikkelde theologische vraagstukken schuwen we niet: Hoe moeten wij als moderne mensen het verhaal van de hemelvaart interpreteren?

Als we er zelf niet goed uitkomen, is er altijd nog de eindcriticus om een nieuw licht te werpen op een lastige vraag. Ditmaal was dat Professor Muis, die de problematiek treffend samenvatte door ons de verwarring van de begrippen ‘wereldbeeld’ en ‘beeldspraak’ uit de doeken te doen. En zo eindigde de avond met tevreden gezichten, niet in de laatste plaats van predicator Thea, die beloofde nog eens rustig te gaan zitten voor de berg vragen die in de loop van de avond door ons waren opgeworpen.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Fields marked as * are mandatory